Millespakka vastaanottaa hyötyjäteasemilla vaarallisia jätteitä ja alueen apteekit lääkejätteitä. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia kymmenellä hyötyjäteasemalla ja alueen kymmenessä apteekissa vastaanotettujen vaarallisten jätteiden ja lääkejätteiden noudosta ja käsittelystä sekä tarvittavien keräysastioiden toimittamisesta.

Urakka-alue kattaa Alajärven, Soinin, Kyyjärven, Perhon, Halsuan, Reisjärven, Lestijärven, Vimpelin ja Lappajärven kunnat.

Hankintailmoitus liitteineen on julkaistu julkisten hankintojen tietokanta Hilmassa.

 

Oheisina tiedostoina hankintapyyntöön liittyvät liitetiedostot. Tarjoukseen liittyviin kysymyksiin julkaistaan vastaukset tämän tiedotteen yhteydessä 21.11. klo 12 jälkeen.

Tarjouspyyntökirje

Hyötyjäteasemat ja apteekit

Vaarallisen jätteen astiat hyötyjäteasemilla

Arvio vuosimääristä

Tarjouslomake

 

 

 

HANKINTAILMOITUKSEEN TULLEET LISÄTIEDOT

Hankintailmoituksessa on julkaisun jälkeen huomattu virhe/puute vuorikeruumäärissä, jonka vuoksi vuosimäärät ovat olleet ilmoituksella alhaisemmat kuin pitäisi. Vuosityhjennysmäärät on nyt korjattu liitteeseen.

Lisäksi tallennusvirheen vuoksi tarjouslomakkeen linkki on johtanut väärään tiedostoon. Virhe on nyt korjattu ja tiedosto ladattavissa ao. linkistä.

Pyydämme huomioimaan mainitut muutokset tarjousta tehdessänne.

Julkaisun lopussa lisätietoja määräaikaan mennessä esitettyjen kysymysten perusteella.

 

HANKINTAILMOITUS

Millespakka Oy kilpailuttaa toiminta-alueensa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen taloyhtiöiden pakkausjätteiden (metalli, muovi, kartonki ja lasi) erilliskeräyksen osalta. Lisäksi tähän urakkaan kuuluvat Millespakka Oy:n toiminta-alueen kuntien palvelutoiminnan kohteet pakkausjätteen osalta sekä Millespakan ylläpitämien ekopisteiden tyhjennykset pakkausjätteen osalta. Urakka-alue kattaa Alajärven, Soinin, Kyyjärven, Perhon, Halsuan, Reisjärven, Lestijärven, Vimpelin ja Lappajärven kunnat.

Hankintailmoitus liitteineen on julkaistu julkisten hankintojen tietokanta Hilmassa.

 

Oheisina tiedostoina hankintapyyntöön liittyvät liitetiedostot. Tarjoukseen liittyviin kysymyksiin julkaistaan vastaukset tämän tiedotteen yhteydessä 18.11. klo 12 jälkeen.

Tarjouspyyntökirje

Urakkaohjelma

Vuosityhjennysmäärät

Tarjouslomake

 

Useampi kysymys eri tavoin muotoiltuna – pyydetty tarkennuksia keruupisteiden määrään ja sijaintiin sekä keruutiheyksiin

Keruupisteiden arvioitu kokonaismäärä kunnittain (Lehtimäen alue erikseen) alla olevassa taulukossa. Yhdessä pisteessä voi olla useita jäteastioita. Kohteiden määrä on arvioitu tällä hetkellä tiedossa olevien asunto-osakeyhtiöinen/palvelupisteiden mukaan. Toiminta on uutta, joten valmista kohde-/astiarekisteriä ole vielä käytettävissä.

Taloyhtiökohteet sijaitsevat kuntien taajama-alueilla. Yksittäisiä kunnan palvelukohteita (esim. kouluja ja asumispalveluyksiköitä) sijaitsee myös taajamien ulkopuolella. Keruutiheyksiksi taloyhtiö- ja palvelupisteissä on arvioitu lasin ja metallin osalta pääsääntöisesti 8 viikkoa (60-65 % kohteista), joissakin kohteissa 16 viikkoa. Muovin ja kartongin osalta vastaavasti 2 viikkoa, joissakin kohteissa 4 viikkoa. Lopullisiin keruutiheyksiin kohteissa vaikuttavat mm. asiakkaiden hankkimien astioiden koko ja määrä. Asiakkaat pyritään ohjeistamaan astiahankinnoissa niin, että em. tiheämpää keräysväliä ei järjestetä.

Ekopisteitä on sekä kuntien keskustaajamissa että kyläkeskittymissä. Niissä kerätään vain metallia ja lasia, kussakin ekopisteessä on 2 metallijäteastiaa sekä 2 lasijäteastiaa. Ekopistetyhjennykset on tehty Alajärvellä 4 viikon välein. Muissa kunnissa metallijäte on tyhjennetty pääsääntöisesti 8 viikon ja lasijäte 16 viikon välein.

Ringin keräystä täydentävät muovinkeräyspisteet sijaitsevat kuntien keskustaajamissa. Tyhjennykset on toteutettu viikoittain.

Sekä ekopisteiden että muovinkeruupisteiden paikat löytyvät Millespakan kotisivuilta.

Paikkakunta

Taloyhtiö-/kunnan kohteita

Ekopisteitä (metalli/lasi)

Muovinkeräyspisteet

Lappajärvi

31

6

0

Vimpeli

32

8

0

Alajärvi

82

18

0

Kyyjärvi

17

7

1

Perho

22

9

1

Soini

31

10

1

Lehtimäki

23

5

0

Halsua

12

4

1

Lestijärvi

10

2

1

Reisjärvi

49

6

1

Pyydetty selvitys tarjousten vertailusta

Tarjouksen pohjatietona on annettu vuosiarviot tyhjennysmääristä jätelajeittain, ja tarjouksissa on pyydetty astioiden tyhjennyshinta jätelajeittain, eroteltuna syväkeräyssäiliöt. Tarjousten hintavertailu tehdään laskemalla kustannukset arvioitujen tyhjennysmäärien ja tarjottujen tyhjennyshintojen mukaan.

Syväkeräyssäiliöiden tyhjennysosuus annetuista tyhjennysmäärissä on muovilla 52 x 21 kpl, lasilla yhteensä 3 kpl ja metallilla 2 kpl. Muu osa vuosityhjennysmääristä lasketaan jätelajikohtaisen astiahinnan mukaan.

Kysytty syväsäiliöiden arvioitua vuosittaista tyhjennysmäärää jätejaekohtaisesti?

Täydentävä muovinkeräys on toteutettu syväkeräysastioin. Ao. taulukon muovinkeräyspisteissä on yhteensä 21 kpl syväkeräyssäiliötä.

Lasilla on kaksi syväkeräyssäiliöitä, joiden tyhjennys on toteutettu tarveperusteisesti 1-2 kertaa vuodessa. Metallia kerätään yhdessä kohteessa syväkeräyssäiliössä, tyhjennys samoin tarveperusteisesti 1-2 kertaa vuodessa.

 

Millespakka Oy:n yhtiökokouksessa 25.5.2022 valittiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitus ja hallituksen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Alajärven kaupungilla on hallituksessa kaksi jäsentä ja muilla osakaskunnilla yksi jäsen. Millespakan hallitus valitsi kokouksessaan 1.6.2022 keskuudestaan puheenjohtajaksi Jouko Huumarkankaan  ja varapuheenjohtajaksi Matti Korkea-ahon.

Millespakan hallitus

Kunta  Hallituksen jäsen  Hallituksen varajäsen 
 Alajärvi  Matti Korkea-aho (vpj.)  Antti-Kalle Levijoki
 Alajärvi  Tuomo Paalijärvi  Ari Matintupa
 Halsua  Mira Kukkola  Veli-Matti Hotakainen
 Kyyjärvi  Jouko Huumarkangas (pj.)  Antti Tuukkanen
 Lappajärvi    Anne Övermark  Ansa Nummijärvi
 Lestijärvi  Eino Kangasvieri  Aimo Itäniemi
 Perho  Matti Kellokoski  Antti Isomöttönen
 Soini  Sami Sironen  Hannu Mäki
 Reisjärvi  Marko Pohlman  Pauli Niemi
 Vimpeli  Yrjö Koivukoski   Marja-Leena Laakso

Millespakka Oy hoitaa jätehuollon palvelutehtävät omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö rahoittaa toimintaansa perusmaksuilla, jätteiden käsittelymaksuilla ja hyötyjakeiden myyntituloilla. Millespakan tavoitteena on hoitaa jätehuolto kustannustehokkaasti voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ympäristömääräyksiä noudattaen. Palvelemme ja tiedotamme alueen asukkaita jätehuoltoon liittyvissä asioissa.  

Vuoden 2021 vuosikertomus on valmistunut, voi lukea sen alla olevasta linkistä.

Lue tästä koko vuosikertomus

 

Millespakka Oy:n hallitus on valinnut Millespakka Oy:n toimitusjohtajaksi 18.7.2022 alkaen
DI Mervi Pokelan.

Sivujen suunnittelu WebGarden Oy