Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisena toimii Järviseudun jätelautakunta.

Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä kotona tai vapaa-ajan asunnolla.

Lisätietoa kompostointi-ilmoituksesta

Sivujen suunnittelu WebGarden Oy