vaarallinen vaaka

Tuo vaaralliset jätteet alkuperäisissä pakkauksissa. Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään!
Kodin tavanomaisten vaarallisten jätteiden pienerät (alle 100 l/100 kg) otetaan vastaan maksutta jäteasemilla.

Sivujen suunnittelu WebGarden Oy